Yazılı Çeviriler

 

Türkçe - Almanca / Almanca - Türkçe

Her amaç için yeminli tercüman tarafından onaylanması gereken tercümeler:


* Resmî belgeler: pasaport, kimlik, doğum belgeleri, ehliyet, evlenme belgeleri, emeklilik, vatandaşlık belgeleri, askerlik belgeleri gibi,

  • * Noter belgeleri: vekâletler,  muvafakatname, taahhütnameler, evlenme sözleşmeleri, çalışma, satış   ve kira sözleşmeleri gibi.


* Okul belgeleri: karneler, yüksek okul diplomaları, kalfalık, ustalık, çalışma belgeleri, tasdiknameler    gibi

* Mahkeme kararları: boşanma, tenfiz, nafaka, velayet, miras hakkında alınan kararlar ve ayrıca    iddianameler, ceza emirleri

* Raporlar: heyet, doktor ve bilirkişi raporları, her türlü reçete,

* Ticarî belgeler: Her branş için reklam metinleri, ticarî ve özel yazışmalar

Tüm çevirilerinizi özenle, doğru, güvenilir şekilde ve zamanında yaparız.

 

 
Deutsch Türkçe