Yazılı Çeviriler

 

Türkçe - Almanca / Almanca - TürkçeHer amaç için yeminli tercüman tarafından onaylanması gereken tercümeler:


• Resmî belgeler: pasaport, kimlik, doğum belgeleri, ehliyet, evlenme belgeleri, emeklilik, vatandaşlık    belgeleri, askerlik belgeleri gibi,

• Noter belgeleri: vekâletler, muvafakatname, taahhütnameler, evlenme sözleşmeleri, çalışma, satış ve
   kira sözleşmeleri gibi.

• Okul belgeleri: karneler, yüksek okul diplomaları, kalfalık, ustalık, çalışma belgeleri, tasdiknameler gibi

• Mahkeme kararları: boşanma, tenfiz, nafaka, velayet, miras hakkında alınan kararlar ve ayrıca    iddianameler, ceza emirleri

• Raporlar: heyet, doktor ve bilirkişi raporları, her türlü reçete

• Ticarî belgeler: Her branş için reklam metinleri, ticarî ve özel yazışmalar


Tüm çevirilerinizi özenle, doğru, güvenilir şekilde ve zamanında yaparız.

 

 
Deutsch Türkçe