Sözlü Çeviriler


Türkçe - Almanca / Almanca - Türkçe

Simultane veya konuşma sonrası sözlü çeviri:

* İş görüşmeleri ve keşiflerde

* Konferanslarda, günlük veya birkaç günlük toplantı ve seminerlerde

* Fuar ve sergilerde,

* Her türlü diğer toplantılarda.


Genel yeminli tercüman olarak da aşağıdaki sahalarda çalışmaktayım:

 

* Mahkeme duruşmalarında,

 

* Emniyet güçleri ve savcılık sorgulamalarında,

 

* Noterlik sözleşmelerinin düzenlenmesi esnasında,

 

* Avukatların müvekkilleriyle görüşmelerinde,

 

* Tıbbî-psikolojik muayeneler esnasında

 
Deutsch Türkçe